O NAS

DUCHOWOŚĆ NASZEGO INSTYTUTU

W rodzinie św. Dominika. Świecki Instytut Dominikański z Orleanu jest afiliowany do Zakonu Kaznodziejskiego i od początku swojego istnienia czerpie z duchowości św. Dominika. W naszym codziennym życiu staramy się realizować dominikańskie zawołanie Contemplare et contemplata aliis tradere, czyli kontemplować i przekazywać owoce kontemplacji. W naszym życiu bardzo ważna jest modlitwa, zarówno liturgiczna jak osobista. Podczas modlitwy, idąc za przykładem św. Dominika, mówimy Bogu o ludziach, zaś żyjąc w świecie, pośród swoich codziennych obowiązków staramy się mówić ludziom o Bogu. Czynimy to jednak dopiero wtedy, gdy nie jesteśmy w stanie w inny sposób pokazywać swoim życiem, że On jest w nas i pośród nas.

Razem z Jezusem Ukrzyżowanym. Instytut został założony pod wezwaniem Jezusa Ukrzyżowanego, w związku z czym każda z nas stara się w sposób szczególny czcić Chrystusa przez włączenie całego swojego życia w Jego zbawczą ofiarę i zwycięstwo paschalne. Nasze święto patronalne obchodzimy 14 września, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
FILARY DUCHOWOŚCI DOMINIKAŃSKIEJ

Modlitwa. Każdego dnia uczestniczymy w Eucharystii, jest to centralny moment dnia. Przedłużeniem Eucharystii w naszym życiu jest Liturgia Godzin. Praktykujemy również modlitwę wewnętrzną, która jest naszą osobistą rozmową z Bogiem. Każdego dnia kontemplujemy też z Maryją tajemnice życia Chrystusa w modlitwie różańcowej.

Studium. Bardzo ważne dla każdej z nas jest spotkanie ze słowem Bożym. Staramy się, aby przenikało ono do naszego serca i przemieniało osobiste życie. Staramy się również poszerzać swoją wiedzę teologiczną oraz poznawać różnorodne nurty myśli współczesnej i prądy kulturowe, co jest podstawą naszego apostolstwa.

Apostolstwo. Nasze posłannictwo jest skupione na przyczynianiu się do tego, aby Chrystus był obecny w sercu ludzkich spraw i aby Dobra Nowina o zbawieniu była głoszona, poznana i przyjęta. Nasze apostolstwo polega przede wszystkim na dawaniu świadectwa życia w swoich zaangażowaniach w świecie, a także, w zależności od potrzeb, w służbie Kościołowi. Członkowie Instytutu od wewnątrz przyczyniają się do przekształcania świata i budowania cywilizacji miłości.

Wspólnota.Członkinie Instytutu, mimo braku życia wspólnego i rozproszenia w świecie, są wezwane do życia w głębokiej jedności braterskiej, która urzeczywistnia się w relacjach, w wymianie myśli i łączności w modlitwie. Staramy się kształtować nasze więzi na wzór pierwszej gminy jerozolimskiej, gdzie bracia mieli jedno serce i jedną duszę (por. Dz 4,32). Członkinie spotykają się raz do roku na rekolekcjach, uczestniczą również we wspólnych dniach skupienia, biorą aktywny udział w spotkaniach swoich regionów, czuwając, aby być otwartymi na te osoby, które z uwagi na wiek czy stan zdrowia nie mogą już aktywnie uczestniczyć w spotkaniach.

NASI ŚWIĘCI

Każdej z nas bliscy są jacyś święci, jednak dla nas wszystkich jako wspólnoty Świeckiego Instytutu Dominikańskiego z Orleanu najważniejsi są:
św. Dominik

Święty Ojciec Dominik, założyciel zakonu dominikańskiego jest dla nas wzorem życia skoncentrowanego na Bogu i jednoczesnego przybliżania Go ludziom. W ciągu dnia opowiadał On ludziom o Bogu, a nocą Bogu o ludziach, staramy się również podążać tą drogą.obraz Fra Angelico
św. Katarzyna ze Sieny

Święta Katarzyna ogarniała swoją modlitwą Kościół i Zakon. Jako konsekrowana osoba świecka stworzyła swoją celę wewnętrzną i umiała w niej żyć, będąc jednocześnie zanurzoną w sprawy świata. Jest dla nas wzorem przywiązania do Kościoła i wzorem życia kontemplacyjnego w warunkach świeckich.obraz z kościoła św. Marii Różańcowej w Rzymie