AKTUALNOŚCI


Nowiny z Francji

„Przeżywajmy coraz głębiej pokój i braterstwo wraz z Trójcą Świętą, Ojcem, Synem i Duchem Świętym”

Refleksja nad braterstwem między ludźmi, a szczególnie we wspólnocie (i w grupach) Instytutu, była ważnym wątkiem spotkania przedstawicielek Prowincji Francji na przełomie kwietnia i maja 2024 roku w domu rekolekcyjnym przy klasztorze ojców benedyktynów w Étiolles (ok. 40 km na południe od Paryża). Przyjechały reprezentantki wszystkich grup tej Prowincji, niestety z wyjątkiem Haiti, gdzie trwa swoista wojna domowa i skąd nie można wyjechać. Spotkały się osoby z Francji, Konga, Wietnamu, Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Odpowiedzialna Generalna z Polski. Pięciodniowe rekolekcje o modlitwie Ojcze nasz poprowadził o. Philippe Jeannin OP. Głębokie i treściwe konferencje skłaniały do wielu pytań i refleksji oraz do samodzielnego myślenia, więc często kończyły się swobodną wymianą myśli. Zaraz na początku o. Philippe zadał pytanie: „Jak żyć przesłaniem modlitwy Ojcze nasz? Jak uczynić z tej modlitwy program życia?” Nic dziwnego, że konferencje wywoływały żywy oddźwięk słuchaczek.

W piątek 3 maja odbyły się wybory Odpowiedzialnej Prowincjalnej i jej Rady. Prowincjalną została wybrana Annick Masson, a trzema Radnymi Prowincji: Thérèse Nguyen (Francja), Florine Salaï (Francja–Wyspa La Réunion) i Béatrice Dah (Wybrzeże Kości Słoniowej).

Spędzony wspólnie tydzień był świetną okazją do odnowienia więzi i do poznania nowych osób. Rozmowom, dyskusjom, pytaniom nie było końca. Był czas na dzielenie się realiami życia każdej z grup, wiadomościami o konkretnych osobach, bieżącymi problemami, ale i na wspominanie dawnych czasów. Był czas na żarty i śmiech, na spacery, na świętowanie urodzin Annick.

W piątek oprócz wyborów ważnym i symbolicznym w swej wymowie wydarzeniem było przyjęcie do Instytutu na okres pierwszych kontaktów nowej osoby. Jest to Afrykanka mieszkająca na stałe we Francji, która dała się już poznać jako stała uczestniczka spotkań grupy paryskiej.

W ciągu tego tygodnia udało nam się nie tylko podzielić się refleksjami o braterstwie, ale prawdziwie go doświadczyć. Bogu niech będą dzięki!

Wizyta w Polsce - kwiecień/maj 2024

W piątek 26 kwietnia 2024 roku Janet i Cini z brytyjskiej grupy Świeckiego Instytutu Dominikańskiego z Orleanu odwiedziły Polską Prowincję w Warszawie, ponieważ obecnie oficjalnie należą do tej Prowincji Instytutu.

Głównym zaplanowanym wydarzeniem był dzień skupienia w sobotę, w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza w Warszawie. Dla Janet było to spotkanie z wieloma osobami, które poznała już wcześniej, gdy była Radną Generalną i Drugą Asystentką, a także podczas Zgromadzeń Współdecydujących. Cini również spotkała się wcześniej z kilkoma członkiniami tej grupy w Irlandii. Radością było dla nich spotkanie z Marią, która przyjechała z Poznania specjalnie po to, aby spotkać się z Janet, a także z Agnieszką – Odpowiedzialną Generalną i po raz pierwszy z Anią, Odpowiedzialną Prowincji Polskiej. Wszyscy byli bardzo mili i była to wspaniała okazja do pogłębienia i odnowienia naszych przyjaźni. Miło spędziłyśmy ten dzień. Tematem dnia skupienia był ślub posłuszeństwa. Przyłączyłyśmy się do dyskusji po angielsku z kilkoma odważnymi i kompetentnymi użytkowniczkami języka angielskiego w polskiej grupie. Wiele osób próbowało rozmawiać z nami po angielsku. Byłyśmy bardzo wdzięczne.

Pobyt w naszym pięknym mieszkaniu w Warszawie był również przyjemnością, dzięki dobremu jedzeniu i widokom, Eucharystiom w kościele dominikańskim i ogromnej gościnności. Kolejne dni były równie udane, ze względu na wycieczki do Ostrówka, gdzie pracowała Helena Kowalska (św. Faustyna) i do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz zwiedzanie celi św. Maksymiliana Kolbego w klasztorze franciszkanów w Niepokalanowie. Wszystko to w pięknym słońcu i zawsze w towarzystwie członkiń Instytutu, które poświęcały swój czas i użyczały samochody, aby radośnie spędzać czas w naszym towarzystwie.

Niestety, Janet musiała we wtorek wracać do domu, ale Cini została do piątku i odwiedziła Kraków, a tam Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i kościół dominikanów oraz franciszkanów, do którego uczęszczał Karol Wojtyła (późniejszy św. Jan Paweł II). Zobaczyła też kościół dominikanów na Starym Mieście w Warszawie, dom i ogród Chopina, a także wybrała się na grilla do letniego domu jednej z nas, a wszystko to w przemiłym towarzystwie osób z naszej wspólnoty, które cieszyły się długim weekendem w Polsce oraz piękną pogodą.
DZIĘKUJĘ BARDZO KOCHANE SIOSTRY za wspaniały tydzień.


Wielki Post

14 lutego rozpoczęliśmy kolejny Wielki Post. Jest to bardzo ważny czas również dla naszego Instytutu. Wchodzimy po raz kolejny w szczególny czas nawrócenia. W środę popielcową każda z nas uczestniczyła w Mszy św. w swoim kościele, nie spotkałyśmy się, ale jednak trwałyśmy we Wspólnocie.

W tym roku Wielki Post zaczyna się zaraz po dniu życia konsekrowanego, podczas Mszy św. w środę popielcową zrodziła mi się taka myśl, że nasza konsekracja mocno łączy się również z Wielkim Postem i czasem nawrócenia. Jako osoby konsekrowane codziennie uczestniczymy w Ofierze Jezusa i możemy zanurzać cały świat w Jego krwi, która daje ocalenie. Z tą myślą idę w Wielki Post, aby zanurzać siebie i wszystkich ludzi w Bożej Miłości i nieść innym owoce Eucharystii, w której mam przywilej codziennie uczestniczyć.
Przyjęcie nowej członkini w Wielkiej Brytanii

W sobotę 3 lutego 2024 roku formalnie wkroczyłam w okres pierwszych kontaktów w Świeckim Instytucie Dominikańskim z Orleanu. Nasza przyjazna lokalna wspólnota jezuicka pozwoliła, aby ceremonia odbyła się podczas Mszy św. w klasztorze św. Dominika, ich domu (w Newcastle niestety nie ma obecnie wspólnoty dominikańskiej – módlmy się o więcej powołań do Zakonu Kaznodziejskiego!). Poczułam się głęboko zaszczycona, że mogę zrobić ten pierwszy krok w procesie, który mam nadzieję, będzie zobowiązaniem na całe życie wobec Chrystusa, naszego Boskiego Oblubieńca. Co ciekawe, od dawna żywiłem nabożeństwo do Chrystusa jako wcielenia Świętej Mądrości i rozumiałam moje filozoficzne powołanie jako powołanie do bycia, dosłownie, miłośnikiem Samej Mądrości. Jakże byłam zaskoczona i uszczęśliwiona, gdy dowiedziałam się, że dzisiejsze czytanie pochodzi z 1 Księgi Królewskiej 3, gdzie Salomon prosi Boga o mądrość! Proszę, módlcie się za mnie, abym nadal rozeznawała wolę Pana wobec mojego życia.


Święto Ofiarowania Pańskiego - 28. Dzień Życia Konsekrowanego

Ofiary ani daru nie chciałeś, ale Mi utworzyłeś ciało (…). Wtedy rzekłem: Oto idę – w zwoju księgi napisano o Mnie – aby spełnić wolę Twoją, Boże (Hbr 10, 5-7).

Drogie Wszystkie,
Dzień 2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego, jest naszym świętem. Z wdzięcznością świętujemy nasze ofiarowanie Bogu. Ofiarowanie w pełni, do końca naszego ziemskiego życia i na wieczność. Każda z nas jest cała dla Boga – i cała dla świata, żyjąc w nim według rad ewangelicznych.
Dziś chciałabym przypomnieć Nam Wszystkim o powołaniu do dawania świadectwa i do życia ślubem czystości. Niech przemówi do nas święty Jan Paweł II:
W naszym świecie, gdzie ślady Boga wydają się często zatarte, pilnie potrzebne jest zdecydowane świadectwo prorockie osób konsekrowanych. Jego przedmiotem powinno być przede wszystkim pierwszeństwo Boga i dóbr przyszłych, czego przejawem jest naśladowanie Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego, całkowicie oddanego chwale Ojca oraz miłości do braci i sióstr. (…) Wierność własnemu charyzmatowi nakazuje osobom konsekrowanym, by dawały wszędzie świadectwo jednoznaczne i jawne – na wzór proroków, którzy nie boją się narazić nawet własnego życia.
Odpowiedzią życia konsekrowanego [na kulturę hedonistyczną, odrzucającą wszelkie obiektywne normy dotyczące płciowości] jest przede wszystkim radosna praktyka doskonałej czystości jako świadectwo mocy Bożej miłości, działającej w ułomnej ludzkiej naturze. Osoba konsekrowana ukazuje, że to, co większość ludzi uważa za niemożliwe, dzięki łasce Pana Jezusa staje się możliwe i jest źródłem prawdziwego wyzwolenia. Tak – w Chrystusie można miłować Boga całym sercem, stawiając Go ponad wszelką inną miłość, i dzięki temu miłować też każde stworzenie, zachowując Bożą wolność. (…) Trzeba, aby życie konsekrowane ukazywało współczesnemu światu przykłady czystości przeżywanej przez mężczyzn i kobiety, którzy odznaczają się zrównoważeniem, samokontrolą, inicjatywą, dojrzałością psychiczną i uczuciową. Dzięki temu świadectwu ludzka miłość zyskuje niezawodny punkt odniesienia, który osoba konsekrowana czerpie z kontemplacji miłości trynitamej, objawionej nam w Chrystusie. Właśnie dlatego, że jest zanurzona w tej tajemnicy, czuje się zdolna do miłości radykalnej i uniwersalnej, która daje jej moc do panowania nad sobą i do zachowania dyscypliny, co jest niezbędne, by nie popaść w niewolę zmysłów i instynktów. Konsekrowana czystość jawi się zatem jako doświadczenie radości i wolności (św. Jan Paweł II, Vita consecrata, 85 i 88).

Dla świata, w którym żyjemy, czystość konsekrowana jest wyzwaniem i znakiem sprzeciwu. Świat nie wierzy w to, że nie prowadząc życia seksualnego i nie doświadczając wszystkiego, co z tym się wiąże, można być człowiekiem szczęśliwym, spełnionym i szczerze oddanym innym ludziom. To myślenie przenika niestety również do Kościoła. Wśród powszechnego zamętu i niejasności, kiedy tak bardzo brakuje Jezusowego „Tak, tak; nie, nie” (Mt 5, 37), naszym powołaniem kobiet konsekrowanych jest nie tylko świadczenie o wartości naszego życia, ale trwanie przy Bożej Prawdzie – sposobem myślenia, budowaniem czystych, jednoznaczych relacji z innymi, wypowiadanymi słowami i postępowaniem. Boża Prawda to Jezus, Pismo Święte i Tradycja Kościoła, a nie zmieniające się opinie i poglądy, nawet teologiczne.
Nasz świat staje się coraz bardziej podzielony i niebezpieczny. Z bólem patrzymy na wydarzenia w Ziemi Świętej, na Ukrainie (707 dzień wojny), na krwawiące Haiti, niepokoje w Kongo, na wieloraki kryzys w Europie Zachodniej i groźny konflikt polityczny w Polsce. Wszystkie te zjawiska mają także wymiar walki duchowej. Nie bójmy się jej podejmować modlitwą, postem, jałmużną. Nasza wierność Bogu i Jego Prawdzie to także trwanie przy tradycyjnym nauczaniu Kościoła: ochrona życia ludzkiego i rodzina to najważniejsze kryteria wszelkich dokonywanych przez nas wyborów w życiu politycznym i społecznym.

Bóg wybrał dla siebie każdą z nas. Bóg Cię wybiera, ufa Ci, daje Ci do spełnienia misję dla Kościoła i dla świata. Jego misję możesz spełnić w każdych warunkach, także w chorobie, wśród wszelkich ludzkich trudów i ograniczeń, w podeszłym wieku.
Życzę Ci coraz głębszej i bardziej serdecznej więzi z Jezusem, aby Jego Życie coraz pełniej było Twoim życiem.
z modlitwą
Agnieszka (Odpowiedzialna Generalna)


2 luty 2024 r. w Wietnamie

W dniu 2 lutego 2024 r. wszystkie osoby konsekrowane, księża, zakonnicy, zakonnicy i członkowie oraz członkinie instytutów świeckich Archidiecezji Sajgonu przybyli do Centrum Duszpasterskiego, aby modlić się, uczyć i życzyć dobrego Nowego Roku Kardynałowi Biskupowi Józefowi i Biskupowi Asystentowi.
Spotkanie rozpoczęło się od Mszy Świętej, po wspólnej modlitwie zgromadzeni złożyli biskupowi życzenia. Był czas na poznawanie się wzajemnie i budowanie relacji. Był to cudowny dzień w odczuciu członkiń naszego Instytutu obecnych na spotkaniu.
„Têt Nguyên dan” to wietnamskie święto Nowego Roku, dosłownie „obchody pierwszego dnia roku”. W Wietnanie jest to najważniejsze święto w roku.
Znakiem wietnamskiego Nowego Roku jest Smok.


Spotkanie w Polskiej Prowincji - 27.01.2024

Pierwszy dzień skupienia w roku 2024 miał szczególny charakter. Rozpoczął się jak zwykle, modlitwą brewiarzową i adoracją Najświętszego Sakramentu. Potem była Eucharystia i konferencja Ojca Kamila Strójwąsa OCD.
Ojciec podzielił się z nami swoimi refleksjami po przeczytaniu VII kazania św. Johna Henry’ego Newmana (1801 – 1890), opartego na analizie I Listu św. Jana Apostoła. Dziewiętnastowieczny wybitny teolog, filozof i kaznodzieja, jeszcze jako duchowny anglikański, analizując tożsamość chrześcijanina w świecie mówił tak, jakby żył w wieku XXI. Ojciec Kamil pokazał nam to swoje „odkrycie” podczas konferencji. Niektóre wnioski:
1) Zbieżność świata, w którym „Duch Antychrysta” walczy z „Duchem Prawdy” jest zadziwiająco ponadczasowa.
2) My głosimy Ewangelię w taki sam sposób, w jaki świat głosi swoje kłamstwa.
3) Świat nie przytacza żadnego argumentu na swoja korzyść, po prostu narzuca się nam i to wszystko - a religia „nie przystaje” do niego, gdyż on przemawia do naszej wyobraźni.
4) Świat pokonuje nas, gdy pokonuje naszą wiarę.

Druga część spotkania miała charakter świąteczno – wspólnotowy: kolędowanie, losowanie osób, za które każda z nas będzie się modlić przez cały rok, wręczanie prezentów i radosny „czas dla bliźniego”, czyli bycie razem z niekończącymi się rozmowami. „Panie, dobrze nam tu być”… brzmiało w sercach wszystkich obecnych, trochę niestety zdziesiątkowanych przez infekcje a także inne przeszkody – ale od czegóż smartfony z możliwością nagrania i przesłania fotek oraz konferencji. Chwała Panu!


Rekolekcje w Birmingham w Wielkiej Brytanii

20 listopada sześcioro z nas zebrało się w klasztorze St Paul’s Selly Park na corocznych rekolekcjach, których tematem byli tym razem Prorocy. Wśród zebranych osób była Janet, odpowiedzialna angielskiej grupy; Cini, która miała złożyć śluby wieczyste pod koniec rekolekcji, oraz Veronica, przyjaciółka grupy, która pomaga zarządzać ich funduszami. Były też trzy członkinie z Polski, ponieważ grupa angielska jest teraz częścią polskiej prowincji. Ola, która dobrze mówi po angielsku i tłumaczy z polskiego na angielski, Kasia, która jest wspaniałym muzykiem i przygotowała nas do śpiewu podczas ślubów Cini i na koniec Agnieszka, nasza Odpowiedzialna Generalna, która przyjęła śluby Cini.

Dom rekolekcyjny i znajdujący się w nim kościół są piękne, mieliśmy własną salę konferencyjną i prywatną kaplicę. Codziennie spoglądałyśmy na proroków i dzieliłyśmy się między sobą swoimi ulubionymi fragmentami, przesłaniami dotyczącymi cierpień i katastrof, ale także wielkiej nadziei, gdy Izraelici uczyli się żyć pod panowaniem Boga. Ojciec Richard Ounsworth OP, znawca Pisma Świętego, dołączył do nas na jeden dzień i powiedział konferencję dot. tego, co w pismach proroków odnosi się do oczekiwania na Dzień Pański, poczynając od przyjścia Jezusa - Wielkiego Proroka i Słowa Pańskiego.

Msza ślubna Cini była piękna, swoją obecnością ubogacił ją wujek Jose, księdz obrządku syromalabarskiego w Wielkiej Brytanii, z Indii, ojciec Roy, dyrektor duchowy Shalom World, globalnej katolickiej firmy medialnej, dla której Cini pracuje oraz z Teksasu Santo Thomas, dyrektor generalny tej grupy, który przebył tak długą drogę, aby wesprzeć Cini w jej ślubach wieczystych. Cała msza była transmitowana na żywo i oglądana w Indiach, Ameryce i Polsce, a także nagrywana do wykorzystania w przyszłości.

Nasze rekolekcje zakończyły się niedzielnym lunchem z siostrami w ich pięknej jadalni. Byłyśmy bardzo wdzięczne za ich ciepłe przyjęcie i gościnność przez cały tydzień. Zarezerwowałyśmy miejsce na przyszły rok!


Spotkanie rodziny dominikańskiej w Wietnamie

W dniu 11 listopada 2023 roku jesteśmy jak zwykle zaproszeni do Sióstr Dominikanek od Róży Lima na obchody 700. rocznicy kanonizacji św. Tomasza z Akwinu, a jednocześnie składamy serdeczne gratulacje Siostrom Dominikanom od Róży Lima z okazji z okazji 50-lecia założenia.

Ojciec Prowincjał Tomasz z Akwinu, dominikanie, przedstawił nas ponad 20 zgromadzeniom dominikańskim w Wietnamie, jako Dominikański Instytut Świecki w Orleanie, a także wielu braciom i siostrom ze świeckich wspólnot dominikańskich.

Mgr Paul Nguyen Thai Hop (Op) odprawił Mszę św. z wieloma ojcami dominikanami. W swojej homilii bp Paul mówił o powadze liturgii, podkreślając trzy wymiary: religijny, sacrum i eklezjologiczny. Była to niezapomniana Msza św., w której wszyscy uczestniczyli z entuzjazmem, powagą i ciepłą braterską miłością w dużej rodzinie dzieci św. Dominika. Podczas mszy odbyły się 3 modlitwy za 2 Zgromadzenia oraz modlitwa za nasz Instytut, którego śpiewem reprezentowała Marie Paul Thuy. Była to także okazja w odpowiednim czasie, ponieważ po mszy świętej wiele sióstr i braci pytało o nasz Świecki Instytut Dominikański w Orleanie.

Po mszy zrobiliśmy sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie. Atmosfera tego dnia była bardzo emocjonująca, ciepła, pełna radości i śmiechu. Wszyscy, którzy się spotykają, są bardzo szczęśliwi, wszędzie otoczeni dziećmi św. Dominika. Następnie wszyscy podzielili się braterskim posiłkiem. Idąc po żywność, Mgr Paul podchodzi do Marie Paul, podaje jej rękę i pyta: Do której wspólnoty należysz? – Jesteśmy Dominikańskim Instytutem Świeckim w Orleanie. Powiedział: „Gratulacje, siostro!” Coroczne spotkanie Wietnamskiej Rodziny Dominikańskiej dobiegło końca, ale nadal pozostawia we mnie trwałą radość: radość z bycia dzieckiem św. Dominika, a jeszcze bardziej radosną, jest to możliwość poznania naszego Instytutu przez innych. Miejmy nadzieję, że w najbliższej przyszłości nasz Instytut będzie naprawdę silny dzięki wsparciu Ducha Świętego i Jego miłości. Każda z nas, siostry, będzie tym żarliwym ogniem, życiowym świadkiem bycia naśladowcą Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego!


Wybory Odpowiedzialnej za Grupę na Wybrzeżu Kości Słoniowej

W sobotę 21 października 2023 r. spotkałyśmy się w domu wspólnoty z Wybrzeża Kości Słoniowej na naszym comiesięcznym spotkaniu; po jutrzni nastąpiła wymiana wiadomości od wszystkich. Towarzyszący grupie w ruchu synodalnym brat Didier AKONWONKPAN OP wygłosił konferencję na temat: „Kościół miejscem solidarności i braterstwa zmierzającego do komunii”. Prezentacja brata zachęcała nas do refleksji, aby zobaczyć, jak odczuwałyśmy i okazywałyśmy na co dzień naszą solidarność i braterstwo. Oto kilka najważniejszych myśli:
• Brat zwrócił naszą uwagę na fakt, że wszystkie nasze działania muszą zmierzać ku komunii, a źródłem naszej komunii jest sakrament chrztu.
• Solidarność jest formą wsparcia, a nie pomocy, wpisuje się w cztery zasady Kościoła i zobowiązuje nas do rozwijania ukrytej w nas miłości.
• Braterstwo jest wymagające, prowadzi nas do przekroczenia samych siebie, do pozwolenia innym, aby zbliżyli się do nas. Braterstwo prowadzi nas do Chrystusa.
• Przejście przez most oznacza wspólną drogę; wymaga to od nas ducha misyjnego, abyśmy byli braćmi i siostrami najpierw w ludzkości, a potem w Chrystusie; nawet jeśli nie musimy być przyjaciółmi.
• Czy dobrze znamy historię naszego Instytutu?
• Czy otwieramy i czytamy nasze Konstytucje?

Po prezentacji, krótkim czasie medytacji i dyskusji pięć członkiń po ślubach wieczystych i towarzyszący im brat zajęli się wyborem nowej odpowiedzialnej grupy Wybrzeża Kości Słoniowej.Nasze święto

14 września to Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, a jednocześnie nasze święto patronalne, to dzień szczególny dla naszego Instytutu jako całości, ale też dla każdej z nas indywidualnie. W Wietnamie i Polsce w weekend 16-17 września spotkałyśmy się, aby wspólnie świętować.

Rekolekcje na Wybrzeżu Kości Słoniowej

Od wtorku 26 lipca do poniedziałku 31 lipca 2023 r. w Bouaké w Klasztorze Dobrej Nowiny Sióstr Benedyktynek miały miejsce coroczne rekolekcje członkiń należących do Świeckiego Instytutu Dominikańskiego z Orleanu na Wybrzeżu Kości Słoniowej; rekolekcje te prowadził Louis Marie BAMBU OP; wspólnym dla wszystkich członków Instytutu na całym świecie tematem był „Kanon Rzymski i Ewangelia św. Marka”.
Oprócz członków Instytutu były obecne dwie młode kobiety, które poprzez świecką konsekrację chciały poświęcić swoje życie służbie Kościołowi. Ten czas ciszy i kontemplacji był sprzyjający dla wszystkich; każdy miał wystarczająco dużo czasu, aby odpocząć i pobyć z Jezusem obecnym w Jego słowie i Najświętszym Sakramencie na ołtarzu.
Podczas niedzielnej uroczystości 30 lipca 2023 r. dwie członkinie odnowiły swoje śluby i zobowiązanie do naśladowania Chrystusa w Instytucie; a jedna oficjalnie rozpoczęła formację; dziękujmy Bogu za wszelkie łaski i błogosławieństwa wobec naszej rodziny, niech Jego Najświętsze Imię będzie zawsze wysławiane i błogosławione świadectwem naszego życia oraz niech w swej wielkiej dobroci obdarza nas nowymi i świętymi powołaniami do Instytutu.


„Nowe wino, nowe bukłaki”

30 lipca odbyło się w Wietnamie Spotkanie Międzyinstytutowe. Uczestniczki cieszyły się, że mogły się spotykać i dzielić swoim bogactwem z innymi. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób z 10 instytutów. Wszystko przebiegło pomyślnie w atmosferze radości, braterstwa i pokoju.

Temat spotkania brzmiał: „Nowe wino, nowe bukłaki”.

Wnioski, do których doszłyśmy: Musimy stać się nowymi bukłakami. Chodzi nie tylko o religię, ale także o sposób bycia. Nie ma determinizmu; jak w przypowieści o siewcy, dobra ziemia przyjmuje i pomnaża dary Boże, a na kamieniach wszystko więdnie. To zachęca nas, abyśmy chciały być dobrą ziemią. Podobnie możemy zdecydować się na to, aby nie pozostać starymi bukłakami, ale zawsze być nowym. Trzeba pracować nad elastycznością umysłu, umiejętnością akceptowania nowości i zmianą nawyków. Musimy pozwolić temu duchowi działać w nas, abyśmy były dostępne i świeże, aby powitać życie, w przeciwnym razie jesteśmy skazane na załamanie. Kiedy Jezus mówi, że nie wolno nam wlewać młodego wina do starych bukłaków, nie oznacza to, że chcemy pozwolić, aby to nowe wino się zmarnowało, jeśli jesteśmy starymi bukłakami. Nowe wino jest winem życia i dlatego mamy być nowymi bukłakami, aby powitać Królestwo Boże oczami dziecka... Nie oczami człowieka, któremu wydaje się, że wie wszystko i nie ma już nic do odkrycia.


WAKACYJNE WYDARZENIA W POLSCE

W dniach 23-29 lipca w Prowincji Polskiej odbyły się rekolekcje. Był to czas zatrzymania i pochylenia się nad Słowem Bożym oraz Eucharystią a także pogłębiania swoich relacji z Panem. W tym czasie dostałyśmy smutną informację o niespodziewanej śmierci jednej z naszych członkiń w Kongo. Byłyśmy bardzo poruszone tym faktem i cała nasza wspólnota modliła się w jej intencji.

Na zakończenie rekolekcji jedna z członkiń złożyła profesję wieczystą, jedna rozpoczęła okres próby i jedna ponowiła swoją profesję na kolejny rok. Uroczystość była tym radośniejsza, że uczestniczyły w niej również dwie osoby z Prowincji Francuskiej. Przyjechały one na spotkanie Rady Generalnej, która rozpoczęła się bezpośrednio po zakończeniu rekolekcji i obradowała przez 3 dni, podejmując najważniejsze i najpilniejsze sprawy związane z funkcjonowaniem Instytutu na całym świecie.

Następnie Odpowiedzialna Generalna, jej dwie Asystentki oraz kilka członkiń Polskiej Prowincji udało się wspólnie na wypoczynek. Podczas tych dni starałyśmy się budować wspólnotę, dobrze się bawić, rozwijać swoje zainteresowania, a także pokazać naszym gościom z Francji i Wybrzeża Kości Słoniowej trochę polskiej historii (rocznica Powstania Warszawskiego, zabytki Warszawy i Krakowa) oraz miejsc kultu, które są szczególnie ważne dla naszego narodu (Jasna Góra, Łagiewniki...). Wiele uwagi poświęciłyśmy także osobie Jana Pawła II – odwiedziłyśmy muzeum w Wadowicach, Kalwarię Zebrzydowską, Sanktuarium Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie. Jak się okazało, jedna z Asystentek, gdy pracowała jako stewardessa, leciała z Nim samolotem podczas pielgrzymki do krajów afrykańskich, o czym z wielką przyjemnością nam opowiedziała. Wspólnie spędziłyśmy również Uroczystość św. Ojca Dominika – udałyśmy się na uroczystą Eucharystię w Krakowie u Dominikanów i spędzałyśmy czas, ciesząc się byciem we wspólnocie.


SPOTKANIE GRUPY ANGIELSKIEJ NASZEGO INSTYTUTU 22-25 CZERWCA 2023

W ubiegłym tygodniu sześć z nas spotkało się w klasztorze Najświętszej Marii Panny w Birmingham na kilka dni skupienia jak czynimy od czasu do czasu. Klasztor św. Marii jest prowadzony przez Siostry Miłosierdzia, które bardzo miło nas przyjęły, były bardzo gościnne i częstowały pysznym jedzeniem. Piękny klasztor, w którym mieszkałyśmy został zbudowany w XIX wieku.

Tematem naszego spotkania był św. Paweł i jego list do Rzymian. Pierwszego dnia gościłyśmy o. Richarda Ounsworth`a OP, który wykłada Pismo Święte w Blackfriars w
Oksfordzie. Wygłosił on do nas dwie bardzo bogate w treść konferencje. Drugiego dnia przyglądałyśmy się różnym aspektom modlitwy zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego. Mówiłyśmy o modlitwie liturgicznej, kontemplacyjnej i życiu modlitwą w naszej codzienności. Umocniłyśmy się wzajemnie i zbudowałyśmy swoimi wypowiedziami i doświadczeniami. Uczyłyśmy się od siebie wzajemnie.

Spotkanie, choć nie trwało długo, było bardzo umacniające dla każdej z nas. Ważne było również to, że spotkały się członkinie naszego Instytutu z Polski i Anglii. Polskie członkinie miały możliwość zwiedzenia centrum miasta i odwiedziły sanktuarium św. kard. Johna Henry`ego Newmana w Oratorium w Edgbaston. Kolejnym naszym spotkaniem będą listopadowe rekolekcje, podczas których jedna z nas złoży śluby wieczyste. Mamy nadzieję, że spotkamy się wówczas w tym samym gronie.ZGROMADZENIE WYBORCZE I WSPÓŁDECYDUJĄCE

W dniach od 5 do 10 sierpnia bieżącego roku odbyło się Zgromadzenie Wyborcze i Współdecydujace naszego Instytutu. Delegatki z całego świata zebrały się w Angers, aby dokonać wyboru nowej Odpowiedzialnej Generalnej, jej Asystentek i Radnych Generalnych. Juz w czasie obrad wszystkie obecne osoby dzieliły się doświadczanym tam klimatem miłości i braterstwa. Wyczuwało się obecność Ducha św. zarówno w czasie wyborów jak i rozmów o sprawach najważniejszych dla Instytutu w obecnym czasie.

Na nową Odpowiedzialną Generalną po raz pierwszy została wybrana Polka - Agnieszka Kuryś, a jej poprzedniczka, pochodząca z Francji - Annick Masson została jej Pierwszą Asystentką. Na Drugą Asystentkę wybrana została Marie Evelyne Irel z Wybrzeża Kości Słoniowej. Skład Rady Generalnej uzupełniły dwie Polki, Renata i Dorota. O każdej z nich pamiętamy w modlitwie i życzymy wielu darów Ducha Św. na nadchodzące 6 lat.

Podczas kolejnych dni zastanawiałyśmy się jak czerpać z duchowego bogactwa jakie pozostawił nam św. Ojciec Dominik. Analizowałyśmy jak mówić Bogu o ludziach oraz ludziom o Bogu w dzisiejszym świecie oraz jak być świadkiem Bozej obecności w świecie oraz we Wspólnocie, przy wspólnym stole ze św. Dominikiem.

Podczas konferencji, którą wygłosił o. Philippe Jeannin, towarzyszący nam i posługujący w czasie całego Zgromadzenia, usłyszałyśmy m. in. że być przy stole ze św. Dominikiem to być jednocześnie Martą i Marią. Martą, by przygotować stół i Marią wsłuchaną w drugiego człowieka. I takie właśnie powinno być całe nasze życie...