Świecki Instytut Dominikański z Orleanu


Świecki Instytut Dominikański z Orleanu jest wspólnotą kobiet żyjących radami ewangelicznymi pośród świata. Żyjemy w swoich świeckich środowiskach i realizujemy nasze powołanie w codzienności życia. Zgodnie z nauczaniem św. Dominika staramy się głosić Chrystusa „wszystkim, zawsze i na wszystkie sposoby, a gdy już się nie da inaczej, to nawet słowami”. Pragniemy, aby nasze życie było dla innych czytelnym znakiem obecności Boga w świecie, lecz bez ujawniania, że poprzez śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa w pełni poświęciłyśmy swoje życie Bogu.

Chcesz nas bliżej poznać?
Więcej o nas


Chcesz nawiązać osobisty kontakt lub dołączyć do nas?
Kontakt
AKTUALNOŚCI

Nowiny z Francji

„Przeżywajmy coraz głębiej pokój i braterstwo wraz z Trójcą Świętą, Ojcem, Synem i Duchem Świętym”

Refleksja nad braterstwem między ludźmi, a szczególnie we wspólnocie (i w grupach) Instytutu, była ważnym wątkiem spotkania przedstawicielek Prowincji Francji na przełomie kwietnia i maja 2024 roku w domu rekolekcyjnym przy klasztorze ojców benedyktynów w Étiolles (ok. 40 km na południe od Paryża). Przyjechały reprezentantki wszystkich grup tej Prowincji, niestety z wyjątkiem Haiti, gdzie trwa swoista wojna domowa i skąd nie można wyjechać. Spotkały się osoby z Francji, Konga, Wietnamu, Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Odpowiedzialna Generalna z Polski. Pięciodniowe rekolekcje o modlitwie Ojcze nasz poprowadził o. Philippe Jeannin OP. Głębokie i treściwe konferencje skłaniały do wielu pytań i refleksji oraz do samodzielnego myślenia, więc często kończyły się swobodną wymianą myśli. Zaraz na początku o. Philippe zadał pytanie: „Jak żyć przesłaniem modlitwy Ojcze nasz? Jak uczynić z tej modlitwy program życia?” Nic dziwnego, że konferencje wywoływały żywy oddźwięk słuchaczek.

W piątek 3 maja odbyły się wybory Odpowiedzialnej Prowincjalnej i jej Rady. Prowincjalną została wybrana Annick Masson, a trzema Radnymi Prowincji: Thérèse Nguyen (Francja), Florine Salaï (Francja–Wyspa La Réunion) i Béatrice Dah (Wybrzeże Kości Słoniowej).

Spędzony wspólnie tydzień był świetną okazją do odnowienia więzi i do poznania nowych osób. Rozmowom, dyskusjom, pytaniom nie było końca. Był czas na dzielenie się realiami życia każdej z grup, wiadomościami o konkretnych osobach, bieżącymi problemami, ale i na wspominanie dawnych czasów. Był czas na żarty i śmiech, na spacery, na świętowanie urodzin Annick.

W piątek oprócz wyborów ważnym i symbolicznym w swej wymowie wydarzeniem było przyjęcie do Instytutu na okres pierwszych kontaktów nowej osoby. Jest to Afrykanka mieszkająca na stałe we Francji, która dała się już poznać jako stała uczestniczka spotkań grupy paryskiej.

W ciągu tego tygodnia udało nam się nie tylko podzielić się refleksjami o braterstwie, ale prawdziwie go doświadczyć. Bogu niech będą dzięki!

Więcej...