VÀI NÉT VỀ CHÚNG TÔI

CHÚNG TÔI TỪ ĐÂU ĐẾN?

Vào năm 1885, ý tưởng về đời sống thánh hiến giữa đời đã chín muồi nơi chị Jeanne Leplâtre dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Mỗi thành viên của cộng đoàn phải sống một đời sống tông đồ trong điều kiện sinh hoạt riêng của mình. Mọi sự đều bắt nguồn từ linh đạo của Thánh Đa Minh. Năm 1890, chị Jeanne gặp cha Raymond Boulanger, O.P, đó là một sự kiện giúp chị củng cố sáng kiến ban đầu và tạo động lực cần thiết cho việc thành lập Nhóm Đa Minh nhỏ của Đức Giêsu chịu đóng đinh.

Để biết thêm...VỊ SÁNG LẬP

Chị Jeanne Leplâtre sinh ngày 1 tháng 2 năm 1864 tại Patay, thuộc tỉnh Loiret (Pháp), cha của chị là một công chứng viên ở nơi đó. Tuy nhiên, từ thuở còn rất trẻ chị lại sống ở Orléans. Vào tuổi đôi mươi, mắc một căn bệnh hiểm nghèo, chị đã phải trải qua mười năm bị giam hãm trên giường hoặc ghế bành. Trải nghiệm này có tầm quan trọng đối với đời sống thiêng liêng của chị, đã không hạn chế được các ý định và hoạt động của chị. Tập hợp một nhóm các phụ nữ có cùng chí hướng, chị đã hình thành một trung tâm về đời sống thiêng liêng sâu sắc tại Orléans, nơi không chỉ đảm bảo sự phát triển về tôn giáo và trí thức của các thành viên trong nhóm mà còn ngang qua các hoạt động tông đồ trong thành phố, tỏa sáng trên các cộng đoàn khác. Bị cuốn hút bởi di sản của cha Henri Lacordaire OP, chị Jeanne nghĩ rằng linh đạo Đa Minh là phù hợp nhất với công trình mà chị đã tạo ra. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, công trình này là điều hoàn toàn mới mẻ. Do đó, chị Jeanne đã phải đương đầu với nhiều khó khăn khác nhau. Một bước ngoặt đã xảy ra vào năm 1890, khi chị gặp Cha Raymond Boulanger OP, một nhà thuyết giáo lỗi lạc, bấy giờ trở thành giám tỉnh. Ngài không chỉ hiểu rõ nền tảng của Nhóm Nhỏ mà còn đồng hành với họ trong quá trình phát triển của nhóm và đã soạn thảo cho họ vào năm 1904 một "Quy luật sống" với sự phê chuẩn của giám mục sở tại. Điều này đảm bảo những nền tảng hiến pháp của Nhóm nhỏ, mà sau này – nửa thế kỷ sau – đã khai sinh ra Tu hội Đời Đa Minh Orléans. Chị Jeanne Leplâtre mất vào năm 1928.