VÀI NÉT VỀ CHÚNG TÔI

TÍNH THẾ TỤC CỦA CHÚNG TÔI NẰM Ở ĐIỂM NÀO?

Bề ngoài, các thành viên của Tu hội không khác biệt gì với những người mà họ đang sống cùng. Họ không có đời sống chung, không xa rời môi trường sống của mình và cũng không mặc áo dòng như phần lớn các thành viên của dòng tu. Mỗi thành viên trong Tu hội chúng tôi sống trong môi trường riêng của họ, môi trường mà họ sống từ ban đầu hay được chọn lựa sau này. Nữ tu ấy hành nghề của mình. Chị ấy chia sẻ những niềm vui và thử thách, thành công và thất bại của mình với người khác. Sứ vụ của chúng tôi bắt đầu ngay trong chính gia đình mình, là nơi mà chúng tôi được mời gọi thiết lập những quan hệ tốt đẹp, những mối liên kết, mang lại sự hiệp nhất, mà vẫn giữ được sự tự lập riêng. Nhiệm vụ của chúng tôi là biến đổi thế giới từ bên trong, từng ngày một, trong cuộc sống thường nhật, qua việc sống như mọi người, qua việc thích nghi với điều kiện sống của những người xung quanh, bằng cách làm việc và tham gia vào cuộc sống của các nhóm khác nhau và giữa những con người mà Chúa đặt để trên con đường của chúng tôi.