Zasada życia dominikańskiego:

"Kontemplować i przekazywać innym owoce kontemplacji"

to nasza zasada


Etapy formacji :