Początki1890
ZałożycielkiJeanne LEPLATRE, Marthe MALDERET i Jeanne BOUGET
Współzałożycielo. Raymond BOULANGER OP

Ważniejsze wydarzenia w dziejach Instytutu

1904 -Reguła zatwierdzona przez Biskupa Orleanu Ludwika Radzimińska  (1908 - 1993)

Założycielka Prowincji Polskiej1920 -Konstytucje opracowane przez o. LEMONNYERA OP
1942 -Afiliacja oficjalna do Zakonu Świętego Dominika
1946 -Założenie Prowincji Polskiej
1957 -Erekcja definitywna Instytutu na prawie diecezjalnym
2000 -Zatwierdzenie ostatniej wersji Konstytucji przez Biskupa Orleanu