Czy chcesz oddać całe swoje życie Chrystusowi?
Czy chcesz jednocześnie pozostać w świecie?
W Instytucie jest to możliwe.

Przyjdź i zobacz !