Adresy kontaktowe


ŚWIECKI INSTYTUT
DOMINIKAŃSKI Z ORLEANU
ul. Daniłowiczowska 9 m. 1
00-084 Warszawa

 

Maria KOSTECKA
Os. Przyjaźni 4 m. 258
61-682 Poznań

tel. /0-61/ 828-90-83
tel. kom. 0-609-689-624
E-mail: kostmar@op.plJanina SŁOMIŃSKA
ul. Akacjowa 4 m. 1
02-534 Warszawa
tel. /0-22/ 849-02-01
E-mail: janslom@poczta.onet.pl