Warunki przyjęcia

Do Instytutu mogą być przyjęte osoby niezamężne lub wdowy odznaczające się następującymi cechami:
- silna wiara
- zrównoważenie i radość
- prawy osąd
- wrażliwość na wszelkie sprawy świata
- stałość woli
- zdolność do życia w samotności
- umiejętność współdziałania z innymi.